top of page

Սոճուտ մանկական առողջարան

 • Փաթեթը ներառում է՝

 • Երկտեղանոց DBL/TWIN Mini  3օր/2գիշեր 58000դրամ

 • Երեք անգամյա սնունդ

 • Wi-Fi ինտերնետ կապ

 • Ավտոկայանատեղ

 • կաբելային TV

 • Մանկական խաղասենյակ և խաղահրապարակ

 • Կինոդահլիճ

 • Սեղանի թենիս

 • Վոլեյբոլի և ֆուտբոլի դաշտեր

13718927920.jpg

Թեժ Լեռ

 • Փաթեթը ներառում է՝

 • Երկտեղանոց ստանդարտ սենյակ 3օր/2գիշեր 65000դրամ

 • Երկու անգամյա սնունդ

 • Wi-Fi ինտերնետ կապ

 • Ավտոկայանատեղ

 • կաբելային TV

 • Մանկական խաղասենյակ և խաղահրապարակ

 • Կինոսրահ

 • Սեղանի թենիս

8.jpg

Լոռի Ռեզորթ

 • Փաթեթը ներառում է՝

 • Երկտեղանոց ստանդարտ սենյակ 4օր/3գիշեր 72000դրամ

 • Երեք անգամյա սնունդ

 • Wi-Fi ինտերնետ կապ

 • Ավտոկայանատեղ

 • կաբելային TV

մինչև 3 տարեկան երեխան անվճար

lorihangstgoti-1-1.jpg

Վահագն ռեզորթ

 • Փաթեթը ներառում է՝

 • Երկտեղանոց ստանդարտ սենյակ 4օր/3գիշեր 78000դրամ

 • Երեք անգամյա սնունդ

 • Wi-Fi ինտերնետ կապ

 • Ավտոկայանատեղ

 • կաբելային TV

 • Մանկական խաղահրապարակ

 • Բացօթյա լողավազան

 • Սեղանի թենիս

OgNw6Fo1nxD6TdPxhQRBBdsT9u.jpg
bottom of page